Villkor och bestämmelser

Följande villkor gäller för alla leveranser från Ergolash ApS, (moms: DK37855480) för kunder som beställer varor i vår webbshop www.ergolash.dk.

1. SLUTLIGT AVTAL

Det finns ett slutgiltigt och bindande avtal mellan dig och Ergolash ApS när din beställning har bekräftats av Ergolash ApS. Ergolash ApS skickar en faktura till dig via e-post när beställningen har godkänts och skickats. Kvittot för beställningen, som du får omedelbart efter att du har lämnat in beställningen, utgör inte en orderbekräftelse.

Du kan köpa produkter i Ergolash ApS webbutik som privatkonsument och som företagskund. Företagskunder (utanför Danmark) kan köpa momsfritt om de har ett giltigt momsnummer som kan verifieras i VIES-databasen.

2. PRISER, AVGIFTER OCH FRAKT

Alla priser som visas i webbutiken är inklusive skatter. Fraktkostnad tillkommer enligt information som ges i webbutiken. Aktuellt pris är det pris som anges på Ergolash ApS webbutik för den aktuella produkten på beställningsdagen.

Ergolash ApS förbehåller sig rätten att ändra priser som kan ha angivits felaktigt på Ergolash ApS webbutik. Ergolash ApS förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, avgifter och/eller andra kostnader som anges på Ergolash ApS webbutik.

Fraktkostnaderna kommer att beräknas vid kassan baserat på din leveransadress. Beroende på din adress och typ av produkter kommer priset att skilja sig åt. Vi använder flera transportörer för att skicka dina varor beroende på din adress.
Läs mer om frakt.

3. LEVERANS

Alla beställningar som görs och accepteras av Ergolash ApS kommer att behandlas inom 1-2 arbetsdagar. Leveranstiden är 2-7 arbetsdagar beroende på din adress. Alla beställningar kommer att skickas enligt avtal.

När din beställning skickas från Ergolash ApS kommer du att meddelas via den e-postadress som du angav i samband med kassan. Meddelandet skickas från speditören och innehåller information om ditt unika spårnings-ID. Alla paket skickas från Ergolash ApS företagsadress.

Ergolash ApS förbehåller sig rätten att utesluta personer från att handla via Ergolash ApS webbshop.

Ergolash ApS är inte skyldig att leverera varor som inte finns i lager.

4. SKATTER, MOMS OCH TULLAR

I tillämpliga fall är det kundens ansvar att betala alla relevanta avgifter, skatter och/eller tullar i importlandet. Ergolash ApS ansvarar inte för eventuella leveransförseningar som orsakas av utestående importskatter.

Företagskunder (utanför Danmark) kan köpa momsfritt om de har ett giltigt momsnummer som kan verifieras i VIES-databasen. Varje försök till bedrägeri med falskt eller ogiltigt momsnummer kommer att rapporteras till myndigheterna.

5. FÖRSÄKRING

Försändelser skickas utan försäkring och Ergolash ApS kan inte hållas ansvarig för förlorade paket.

6. POLICY FÖR RETUR OCH BYTE

Du har rätt att ångra ditt köp.

Ångerrätten gäller i 100 dagar och perioden räknas från den dag du fick varan.

Om den sista dagen för att utnyttja ångerrätten är en lördag, söndag, helgdag, konstitutionsdag, 24 december eller 31 december, löper tidsfristen ut följande arbetsdag.

Ångerfristen är uppfylld om du skickar ett e-postmeddelande om att du vill ångra ditt köp till mail@ergolash.dk innan ångerfristen har löpt ut.

Produkten måste returneras till Ergolash ApS senast 100 dagar från det datum då du har informerat oss om att du vill använda ångerrätten.

Produkten måste returneras i oanvänt skick och i originalförpackning.
Vi accepterar inte returnerade produkter om de:

 • De är inte försedda med originalförpackning.
 • Inte innehåller alla originalartiklar.
 • Originalförpackningen har blivit allvarligt skadad.
 • Produkterna har använts och har synliga repor, slitage och repor.

  Kontakta oss för information om returer: mail@ergolash.dk

  Köparen ansvarar för kostnaden/transporten av de varor som ska returneras.

  7. GARANTI

  Alla varor säljs med garanti i enlighet med dina lagstadgade rättigheter, som endast gäller för den ursprungliga köparen. För alla anspråk på garanti krävs bevis på köpet. Läs Garantiinformation Utökad nedan för mer information.

  8. FELAKTIGA VAROR

  Ergolash ApS beviljar en garantiperiod på 12 månader för alla varor enligt lagen om köp av varor. Garantin innebär att du kan reklamera konstruktionsfel och brister i varorna inom 12 månader från mottagandet av varorna. Garantin gäller alltså inte för slitage eller om produkten har använts felaktigt. Om du vill klaga på en produkt ska du kontakta oss omedelbart efter att du har upptäckt felet genom att skicka bilder och beskrivning till mail@ergolash.dk.


  Vi tar klagomål på största allvar. Om du anser att vi verkligen inte har motsvarat dina förväntningar kan du maila oss på mail@ergolash.dk så lyssnar vi på vad du har att säga och svarar inom 14 dagar.

  9. LÖSNING AV TVISTER

  Alla tvister och alla avtal och köp som görs i samband med Ergolash ApS omfattas av dansk lag och ska avgöras av danska domstolar om inte annat bestäms av tvingande lag.

  INFORMATION OM UTÖKAD GARANTI

  Ergolash ApS är övertygad om kvaliteten på sina produkter och erbjuder en enastående garanti. Detta uttalande är ett tillägg till och påverkar inte på något sätt dina lagstadgade rättigheter. Garantin är giltig inom territorierna för Europeiska unionens medlemsstater och Europeiska frihandelsområdet.

  Om du får problem med en produkt från Ergolash ApS hjälper informationen nedan dig att få den reparerad eller utbytt så snabbt som möjligt.

  Om din Ergolash ApS-produkt blir defekt på grund av felaktigt material, felaktigt utförande eller bristande överensstämmelse, inom 24 månader från inköpsdatum, garanterar Ergolash ApS att byta ut defekta delar, reparera produkter som utsatts för rimligt slitage eller byta ut sådant verktyg för att säkerställa minsta möjliga olägenhet för kunden, såvida inte:

  1. Verktyget eller utrustningen har utsatts för missbruk eller försummelse;
  2. Verktyget eller utrustningen har skadats av främmande föremål, ämnen eller olyckor;
  3. Reparationer har försökts av andra personer än auktoriserade reparatörer eller Ergolash® servicepersonal.

  ANDRA BEGRÄNSNINGAR I GARANTIN

  Normalt slitage, nötning, felaktig användning, ändring, missbruk eller demontering av produkten täcks inte. Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig skötsel, olyckor, långvarig UV-exponering eller naturlig nedbrytning av vissa material under lång tid. Ergolash ApS ansvarar inte för tillfälliga skador eller följdskador. Vissa stater tillåter inte uteslutning eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsning kanske inte gäller. Fraktkostnader till Ergolash ApS för en defekt produkt täcks inte.

  HUR MAN ERHÅLLER GARANTISERVICE

  För att göra anspråk på garantin måste du lämna in ett inköpsbevis till säljaren eller en auktoriserad reparatör. Du hittar en lista över auktoriserade reparationsagenter nedan.

  AUKTORISERADE REPARATÖRER

  Företag: Ergolash ApS | mail@ergolash.dk

  1. Kontakta det valda auktoriserade reparationsföretaget via e-post och gör dem uppmärksamma på problemet. Vänta på svar och nästa steg.

  2. Kontrollera att alla produkter, artiklar och nödvändiga delar är fastsatta och packade innan du skickar in dem.

  3. Skicka inte checkar eller kontanter; du kommer att kontaktas via e-post av den auktoriserade reparationsagenten om det finns en avgift för din reparation.

  4. Vänligen ge 4-6 veckor på dig för att dina produkter ska komma tillbaka till dig.


  BEGRÄNSAD GARANTI/BEGRÄNSNING AV RÄTTSMEDEL OCH ANSVAR

  Begränsad garanti. Ergolash ApS, till den ursprungliga ägaren ("Ägaren"), vid avsedd användning och underhåll, garanterar att den bifogade produkten ("Produkten") är fri från defekter i material och utförande inom 24 månader från inköpsdatum. Ingen garanti mot defekter i material och utförande gäller om produkten (i) ändras på något sätt, (ii) används för ändamål som inte överensstämmer med produktens avsedda syfte eller konstruktion eller (iii) underhålls felaktigt. Garantin upphör dessutom att gälla om ägaren/användaren (i) inte följt produktens instruktioner eller varningar eller (ii) utsatt produkten för felaktig användning, missbruk eller försummelse.

  Under garantiperioden kommer ursprungliga delar av Produkten som Ergolash ApS fastställer som defekta i material eller utförande att repareras eller bytas ut som Ägarens enda åtgärd. Ergolash ApS förbehåller sig rätten att ersätta en avvecklad produkt med en ny produkt av jämförbart värde och funktion. En returnerad produkt som anses irreparabel blir Ergolash ApS egendom och kommer inte att returneras.

  MED UNDANTAG FÖR DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OVAN LÄMNAR DYNELLO, DESS DOTTERBOLAG OCH DERAS LEVERANTÖRER, I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER, INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, SKYLDIGHETER OCH VILLKOR, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, MED AVSEENDE PÅ PRODUKTEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, MOT DOLDA FEL, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERENSSTÄMMELSE MED BESKRIVNINGEN.


  GARANTISERVICE

  För att få service enligt denna garanti måste den garantiberättigade produkten visas upp för en auktoriserad återförsäljare eller reparatör från Ergolash ApS.

  Ägaren ansvarar för alla kostnader i samband med att produkten returneras till Ergolash ApS för service. Om Ergolash ApS efter eget gottfinnande bedömer att Produkten är berättigad till reparation eller utbyte under garantin, kommer Ergolash ApS att betala frakt och hantering i samband med att den reparerade eller utbytta Produkten returneras till Ägaren. I de fall Ergolash ApS anser att en returnerad produkt inte är berättigad till garantiservice kommer Ergolash ApS om möjligt att reparera produkten mot en rimlig kostnad som inkluderar returfrakt och hantering.


  BEGRÄNSNING AV RÄTTSMEDEL

  Om en behörig domstol skulle finna att den begränsade garantin enligt ovan har brutits, är Ergolash ApS enda skyldighet att, enligt eget val, antingen reparera eller byta ut Produkten. Om ovannämnda åtgärd inte uppfyller sitt väsentliga syfte kommer Ergolash ApS, i utbyte mot att produkten returneras, att återbetala produktens ursprungliga inköpspris till ägaren.
  DEN FÖRTECKANDE ÅTGÄRDEN ÄR DEN ENDA OCH EXKLUSIVA ÅTGÄRDEN FÖR KÖPAREN MOT Ergolash ApS, SINA AFFILIATES OCH LEVERANTÖRER, VILKEN JURIDISK THEORI SOM INTE ÄR RÄTTSLIGA.


  BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHET

  Ergolash ApS´, dess dotterbolags och deras leverantörers maximala ansvar är begränsat till tillfälliga skador som inte överstiger det ursprungliga inköpspriset för produkten.
  ERGOLAS APS, DESS DOTTERBOLAG OCH DERAS LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN OCH UTESLUTER ALLT ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR AV VILKEN ANLEDNING SOM HELST. DENNA UTESLUTNING OCH BEGRÄNSNING GÄLLER FÖR ALLA RÄTTSLIGA TEORIER ENLIGT VILKA SKADESTÅND KAN SÖKAS, OCH GÄLLER ÄVEN OM NÅGON ÅTGÄRD INTE UPPFYLLER SITT VÄSENTLIGA SYFTE.

  Denna begränsade garanti ger ägaren specifika juridiska rättigheter; ägaren kan ha ytterligare rättigheter, som kan variera från stat till stat.

  Följ alltid helt och hållet säkerhets-, användnings-, drifts- och underhållsinstruktioner för denna eller någon annan Ergolash ApS produkt.

  Europeiska unionens kunders lagstadgade rättigheter påverkas inte.