VILKÅR & BETINGELSER

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle leverancer fra Ergolash ApS, (moms: DK37855480) for kunder, der bestiller varer i vores online shop www.ergolash.dk

 

1. ENDELIG KONTRAKT

Der er en endelig og bindende aftale mellem dig og Ergolash ApS, når din ordre er bekræftet af ergolash ApS. Ergolash ApS sender en faktura til dig via e-mail, når ordren er accepteret og afsendt. Kvitteringen for ordren, som modtages umiddelbart efter din afgivelse af ordren, udgør ikke en ordrebekræftelse.

Du kan købe produkter hos Ergolash ApS Online shop Som privat forbruger og erhvervskunde. Erhvervskunder (uden for Danmark) kan købe moms gratis, hvis de har et gyldigt momsnummer, der kan verificeres i vies database.

2. PRISER, GEBYRER OG FORSENDELSE

Alle priser, der vises ishopebshoppen, er inklusive skatter. Forsendelsesomkostninger tilføjes i henhold til oplysninger, der er givet i online-butikken. Den aktuelle pris er den, der er angivet på ergolash ApS online shop for den pågældende vare på bestillingsdatoen.

Ergolash ApS forbeholder sig retten til at ændre priser, der kan have været forkert angivet på ergolash ApS online shop. Ergolash ApS forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre priser, gebyrer og/eller andre omkostninger angivet på ergolash ApS online shop.

Forsendelsesomkostninger beregnes ved kassen baseret på din leveringsadresse. Afhængig af din adresse og type produkter vil prisen differentiere. Vi bruger flere fragtfirmaer til at sende dine varer afhængigt af din adresse.
Læs mere om forsendelse.

3. LEVERING

Alle ordrer afgivet og accepteret af Ergolash ApS vil blive behandlet inden for 1-2 arbejdsdage. Leveringstiden er 2-7 arbejdsdage afhængigt af din adresse. Alle ordrer vil blive afsendt i henhold til aftaler.

Når din ordre er afsendt fra Ergolash ApS, vil du få besked via den e-mailadresse, du angav under kassen. Underretnings-e-mailen sendes fra speditøren og indeholder oplysninger om dit unikke sporings-ID. Alle pakker sendes fra ergolash ApS forretningsadresse.

Ergolash ApS forbeholder sig retten til at udelukke personer fra at købe gennem ergolash ApS online shop.

Ergolash ApS er ikke forpligtet til at levere varer, der er udsolgt.

4. SKATTER, MOMS OG AFGIFTER

Når det er relevant, er det kundens ansvar at betale relevante gebyrer, skatter og/eller afgifter i importlandet. Ergolash ApS er ikke ansvarlig for eventuelle forsendelsesforsinkelser forårsaget af udestående importafgifter.

Erhvervskunder (uden for Danmark) kan købe moms gratis, hvis de har et gyldigt momsnummer, der kan verificeres i vies-databasen. Ethvert forsøg på svig ved hjælp af et falsk eller ugyldigt momsnummer vil blive rapporteret til myndighederne.

5. FORSIKRING

Forsendelser sendes uden forsikring, og Ergolash ApS kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle tabte pakker.

6. RETUR-OG VALUTAPOLITIK

Du har ret til at fortryde dit køb.

Fortrydelsesretten gælder i 100 dage, og perioden beregnes fra den dag, du modtog varerne.

Hvis den sidste dag til at bruge fortrydelsesretten er på en lørdag, søndag, helligdag, Grundlovsdag, 24. December eller 31. December, udløber fristen den følgende arbejdsdag.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender en e-mailmeddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb til mail@ergolash.dk inden tilbagetrækningsperioden er udløbet.

Varen skal returneres til Ergolash ApS Senest 100 dage fra den dato, hvor du har meddelt os, at du ønsker at benytte fortrydelsesretten.

Varen skal returneres i ubrugt stand og i original emballage.
Vi accepterer ikke returnerede varer, hvis de:

 • Medtag ikke original emballage.
 • Medtag ikke alle originale genstande.
 • Original emballage er blevet alvorligt beskadiget.
 • Produkter er blevet brugt og har synlige ridser,slid.

  Kontakt os for returnering oplysninger: mail@ergolash.dk

  Køberen er ansvarlig for omkostningerne/transporten af de varer, der skal returneres.

  7. GARANTI

  Alle varer sælges med garanti i henhold til dine lovbestemte rettigheder, som kun gælder for den oprindelige køber. Eventuelle krav på garanti kræver købsbevis. Læse Garantioplysninger Udvidet nedenfor for mere information.

  8. DEFEKTE VARER

  Ergolash ApS yder en garantiperiode på 12 måneder for alle varer i henhold til købeloven. Reklamationsretten betyder, at du kan klage over konstruktionsfejl og mangler ved varen inden for 12 måneder fra varens modtagelse. Garantien gælder derfor ikke for slitage, eller hvis et produkt er blevet brugt uhensigtsmæssigt. Hvis du ønsker at klage over et produkt, bedes du kontakte os straks efter du har opdaget fejlen ved at sende billeder og beskrivelse til mail@ergolash.dk


  Vi tager klager meget alvorligt. Hvis du føler, at vi virkelig har levet op til dine forventninger, så mail os på mail@ergolash.dk og vi vil lytte til, hvad du har at sige og svare inden for 14 dage.

   

  9. ErPUTE BESLUTNING

  Enhver tvist og enhver aftale og køb, der er foretaget i forbindelse med Ergolash ApS, er underlagt dansk ret og skal afgøres af de danske domstole, medmindre andet er bestemt af ufravigelig lov.

   

  GARANTIOPLYSNINGER UDVIDET

  Ergolash ApS er overbevist om kvaliteten af sine produkter og tilbyder en fremragende garanti. Denne erklæring er i tillæg til og på ingen måde skader dine lovbestemte rettigheder. Garantien gælder inden for medlemsstaternes områder i Den Europæiske Union og Det Europæiske Frihandelsområde.

  Hvis du oplever problemer med et Ergolash ApS produkt, vil nedenstående oplysninger hjælpe dig med at få det repareret eller udskiftet så hurtigt som muligt.

  Hvis dit ergolash ApS produkt bliver defekt på grund af defekte materialer, forarbejdning eller manglende overensstemmelse, garanterer ergolash ApS inden 24 måneder fra købsdatoen at udskifte defekte dele, reparere produkter udsat for rimelig slitage eller udskifte sådant værktøj for at sikre minimal ulempe for kunden, medmindre:

  1. Værktøjet eller udstyret er blevet udsat for misbrug eller forsømmelse;
  2. Værktøjet eller udstyret har lidt skade gennem fremmedlegemer, stoffer eller ulykker;
  3. Reparationer er blevet forsøgt af andre personer end autoriserede reparationsmidler eller Ergolash® servicepersonale.

   

  ANDRE BEGRÆNSNINGER I GARANTIEN

  Normalt slid, slid, misbrug, ændring, misbrug eller adskillelse af produktet er ikke dækket. Denne garanti dækker ikke skader forårsaget af forkert pleje, ulykker, langvarig UV-eksponering eller naturlig nedbrydning af visse materialer over lange perioder. Ergolash ApS er ikke ansvarlig for hændelige skader eller følgeskader. Nogle stater tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af tilfældige eller følgeskader, så ovenstående begrænsning gælder muligvis ikke. Forsendelsesomkostninger til ergolash ApS for et defekt produkt dækkes ikke.

  SÅDAN FÅR DU GARANTISERVICE

  For at gøre krav på garantien skal du indsende købsbevis til sælgeren eller en autoriseret reparationsagent. Du kan finde en liste over autoriserede reparationsagenter nedenfor.

  AUTORISEREDE AGENTER

  Virksomhed: Ergolash ApS | mail@ergolash.dk

  1. Kontakt venligst den valgte autoriserede reparationsagent via e-mail og gør dem opmærksomme på problemet. Afvent svar og næste skridt.

  2. Sørg for, at alle produkter, genstande og nødvendige dele er fastgjort og pakket, før du sender dem ind.

  3. Send venligst ikke checks eller kontanter; du vil blive kontaktet via e-mail af den autoriserede reparationsagent, hvis der er et gebyr for din reparation.

  4. Tillad venligst 4-6 uger for din vare (r), der skal returneres til dig.


  BEGRÆNSET GARANTI/BEGRÆNSNINGER AF RETSMIDLER OG ANSVAR

  Begrænset Garanti. Ergolash ApS, at den oprindelige ejer ("Ejeren"), under tilsigtet brug og vedligeholdelse, garanterer det medfølgende produkt ("Produktet") er fri for defekter i materialer og udførelse inden for 24 måneder fra købsdatoen. Ingen garanti mod defekter i materialer og udførelse gælder, hvis produktet (i) ændres på nogen måde, (ii) anvendes til formål, der er uforenelige med produktets tilsigtede formål eller design, eller (iii) forkert vedligeholdt. Garantien bortfalder endvidere, hvis ejer / bruger (i) ikke fulgte produktinstruktioner eller advarsler eller (ii) udsatte produktet for misbrug, misbrug eller forsømmelse.

  I garantiperioden vil Originale produktdele bestemt af Ergolash ApS være defekte i materialer eller udførelse blive repareret eller udskiftet som ejerens eneste middel. Ergolash ApS forbeholder sig retten til at erstatte ethvert udgået produkt med et nyt produkt af sammenlignelig værdi og funktion. Et returneret produkt, der anses for uopretteligt, bliver ergolash ApS ejendom og vil ikke blive returneret.

  BORTSET FRA DEN BEGRÆNSEDE GARANTI, DER ER FASTSAT OVENFOR, ERGOLASH, DETS TILKNYTTEDE SELSKABER OG DERES LEVERANDØRER, I DET MAKSIMALE OMFANG DET ER TILLADT VED LOV, GIVER INGEN GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, OG FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, PLIGTER OG BETINGELSER, UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER LOVBESTEMT, MED RESPEKT FOR PRODUKTET, HERUNDER MEN UDEN BEGRÆNSNING ENHVER STILTIENDE ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED, MOD SKJULTE FEJL OG MANGLER, EGNETHED TIL ET BESTEMT PUELLER KORRESPONDANCE TIL BESKRIVELSE.


  GARANTISERVICE

  For at få service i henhold til denne garanti skal det garantiberettigede produkt fremvises til en autoriseret ergolash ApS-forhandler eller reparationsmedarbejder.

  Ejer er ansvarlig for alle omkostninger i forbindelse med returnering af produktet til ergolash ApS for service. Hvis Ergolash ApS efter eget skøn anser produktet for berettiget til garantireparation eller udskiftning, betaler Ergolash ApS den forsendelse og håndtering, der er forbundet med returnering af repareret eller udskiftet produkt til ejer. I tilfælde, hvor ergolash ApS anser et returneret produkt for ikke at være berettiget til garantiservice, vil Ergolash ApS om muligt reparere produktet mod et rimeligt gebyr, der omfatter returforsendelse og håndtering.


  BEGRÆNSNING AF RETSMIDLER

  Såfremt en kompetent domstol finder den ovenfor anførte begrænsede garanti tilsidesat, er Ergolash ApS ' eneste forpligtelse til efter eget valg enten at reparere eller udskifte produktet. Hvis ovennævnte afhjælpning ikke opfylder sit væsentlige formål, vil Ergolash ApS i bytte for returnering af produktet refundere til ejerens oprindelige købspris.
  OVENSTÅENDE MIDDEL ER DET ENESTE OG EKSKLUSIVE MIDDEL TIL PURCHASER mod Ergolash ApS, dets datterselskaber og deres leverandører, uanset juridisk teori.


  BEGRÆNSNING AF ANSVAR

  Ergolash ApS, selskabets associerede selskaber og deres leverandørers maksimale ansvar er begrænset til hændelige skader, der ikke overstiger produktets oprindelige købspris.
  ERGOLAS APS, DETS PARTNERE OG DERES LEVERANDØRER FRALÆGGER SIG HERMED OG UDELUKKER ETHVERT ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER SOM FØLGE AF EN ELLER ANDEN GRUND. DENNE UDELUKKELSE OG BEGRÆNSNING GÆLDER FOR ALLE JURIDISKE TEORIER, UNDER HVILKE DER KAN SØGES ERSTATNING, OG VIL GÆLDE, SELVOM ETHVERT MIDDEL MISLYKKES AF DETS VÆSENTLIGE PURPOSE.

  Denne begrænsede garanti giver ejeren specifikke juridiske rettigheder; ejeren kan have yderligere rettigheder, som kan variere fra stat til stat.

  Følg altid sikkerheds -, brugs -, betjenings-og vedligeholdelsesinstruktionerne for dette eller andre Ergolash ApS-produkter fuldstændigt.

  EU-kunders lovbestemte rettigheder påvirkes ikke.